10 moduri de a-ti mentine concentrarea la locul de munc?

Cu to?ii ne dorim s? ne sporim productivitatea la lucru, dar oare câ?i dintre noi chiar î?i creeaz? un mediu propice pentru a face un obicei din concentrarea ?i echilibrarea nivelului de energie în timpul petrecut la locul de munc?? Iat? câteva trucuri ?i sfaturi utile pe care ne-am gândit c? ar fi bine s? le împ?rt??im:

1. Respect? disciplina orelor de somnSomn

Somnul insuficient î?i poate afecta în mod semnificativ concentrarea, memoria, creativitatea, productivitatea, stabilitatea emo?ional? ?i s?n?tatea fizic?. Cu disciplin? ?i un program riguros pentru a-?i acorda odihn? 7-8 ore pe noapte, vei vedea îmbun?t??iri în cel mai scurt timp. Pe lâng? asta, po?i începe ziua diminea?a devreme ?i astfel î?i transmi?i ?ie însu?i c? ai de gând s? te ?ii de treab?.

2. Asigura-?i o diet? care cre?te puterea de concentrare

Am aflat, desigur, cu to?ii despre super alimentele recomandate de nutri?ioni?ti pentru a avea o diet? echilibrat?, dar pu?ini ?tiu despre acelea care î?i pot veni într-ajutor atunci când ai nevoie s? te concentrezi.

Cafeaua, aceast? licoare magic?, poate îmbun?t??i memoria de scurt? durat? ?i poate stimula p?r?i ale creierului care au rol în concentrare ?i în memorie. Pentru c? e solubil?, cafeina ajunge repede în sânge (în 30-40 de minute), iar efectele sale încep s? se dispar? abia dup? trei-patru ore.Afine

Pe?tele este o surs? excelent? de proteine ?i este bine-cunoscut c? acizii Omega3 sunt esen?iali pentru func?ionarea bun? a creierului ?i pentru dezvoltarea acestuia. Recomandarea medicilor este s? consum?m pe?te de cel pu?in 2 ori pe s?pt?mân?.

Afinele nu doar c? sunt delicioase, dar ajut? circula?ia sângelui ?i îmbun?t??esc oxigenarea creierului astfel c? te men?in mintea alert? ?i ajut? la concentrare.

Nucile ?i semin?ele mai con?in, pe lâng? vitamina E, ?i vitamina B, magneziu, dar ?i Omega 3, care sus?in func?iile sistemului nervos. Recomandarea este s? consum?m o por?ie mic? de nuci ?i seminte fie crude fie pu?in pr?jite în fiecare zi.

3. Creeaz?-?i un plan de lucru. Scrie liste, liste ?i iar listeLista b

Odat? bine odihnit ?i lini?tit din punctul de vedere al nevoilor fizice, e?ti gata de atac. Dar cel mai important pas în men?inerea unui nivel înalt de productivitate este s? î?i planifici, prioritizezi ?i dozezi energia în func?ie de rezultatele dorite. Ierarhia lucrurilor de rezolvat î?i poate p?rea deja cunoscut?, îns? o scurt? trecere în revist? te poate scoate din impas. Câteva studii realizate de cercet?tori au ar?tat c? organizarea sarcinilor în liste ajut? capacitatea de concentrare indiferent dac? listele se rezolv? în totalitate sau nu. În ziua de ast?zi mul?i folosesc diferite aplica?ii, programe sau chiar site-uri care îi ajut? s? se organizeze. G?se?te varianta cea mai potrivit? pentru tine ?i urmeaz?-?i instruc?iunile.desk setting

4. Mai bine o ciorn? decât o pagin? goal?

Indiferent de munca pe care o faci, creierul t?u va func?iona la fel: la un moment dat se va refugia într-o direc?ie pe care nu o a?teptai, dar care poate avea o valoare ad?ugat? în acel proiect paralel la care te-ai gândit s? lucrezi dup?-amiaza. Asigur?-te c? pe biroul de lucru ai la dispozi?ie un spa?iu, o coal? alb?, pentru momentele de inspira?ie care te lovesc subit atunci când lucrezi sau e?ti în plin proces de crea?ie ?i design. Astfel ai la îndemân? o reac?ie contructiv? la modul de sabotare al creierului ?i e?ti sigur c? mai târziu vei avea un punct de pornire pentru frica de „început”.

5. Elimin? perturb?rile inutile

Tr?im într-o lume bombardat? în mod constant de infroma?ii ?i detalii, de ?tiri ?i notific?ri pe diverse platforme ?i medii de comunicare.

DND silent mode

Pentru a reu?i s? te concentrezi pe ceea ce ai de rezolvat din listele create este important s? î?i creezi un mediu propice procesului de gândire. Astfel, eliminarea sunetelor deranjante din mediul înconjur?tor care pot perturba este o solu?ie la îndemâna oricui. Asigur?-te c? telefonul este dat pe Silent ?i c? orice alte informa?ii de la sistemul de operare apar doar ca mesaje de alertare, f?r? sunet sau vibra?ii. Set?ri>Notific?ri>Închide.

Un alt truc pe care îl po?i folosi cu telefonul mobil pentru a nu închide notific?rile este s? îl ?ii cu ecranul în jos pe durata orelor de lucru.

6. Birou open space? Un set de c??ti rezolv? problema

Nu doar c? te po?i izola fonic ?i afunda în sarcinile de rezolvat pe care vrei s? te concentrezi, dar o pereche de c??ti puse pe urechi pot da semnalul celorlal?i colegi care doresc s? te întrerup? cu diverse întreb?ri, ca nu este tocmai un moment potrivit s? intervin?. Aten?ie la ceea ce-?i aud urechile, muzica te ajut? s? î?i men?ii concentrarea dac? te po?i desconecta de la versuri sau ai arii repetitive instrumentale care te men?in în starea de productivitate.

7. Zoom-in

Op?iunea full-view pentru documente te ajut? s? te men?ii conectat la procesul de lucru cu sarcina respectiv? ?i s? izolezi spa?iul de creare de restul de factori perturbatori care pot ap?rea online sau offline.

8. Cere ajutor

Ca s? î?i p?strezi dinamica deja creat? a modului de lucru, f?-?i o list? de întreb?ri sau nel?muriri cu care ceilal?i colegi te pot ajuta la finalul împlinirii sarcinii. Concentrarea trebuie privit? ca pe ceva delicat, astfel c? orice întrerupere, chiar ?i una considerat? necesar?, te poate da înapoi cu câteva ore bune în rezolvarea problemei. 

9. Ofer?-?i timp

Poate cea mai important? resurs? de care beneficiem ?i pe care uit?m s? o valorific?m la nivelul la care ar trebui este timpul. La fel ca ?i somnul care are diferite stagii de profunzime ?i astfel odihna rezultat? este de diferite calit??i, concentrarea are nevoie de timp pentru a se instala. Fii r?bd?tor ?i treci prin pa?ii de acomodare înainte de instalarea în starea de lucru intens.

10. Exerseaz? deta?area ?i concentrarea în alte mediiPortrait of stressed young housewife in modern kitchen

Foarte multe exerci?ii de medita?ie ghidat? sunt din ce în ce mai apreciate ?i promovate în ziua de ast?zi pe tot mai multe medii de comunicare. Poate p?rea o joac? din exterior, dar odat? încercat un modul de yoga, medita?ie sau concentrare ?i aten?ie, vei fi uimit de rezultatele pozitive aduse prin simpla accesare a centrului de putere din interior.

Munca intelectual? are nevoie de o mare putere de concentrare, prin medita?ie vei observa ca u?or, u?or, starea de agita?ie mental? poate fi cucerit? prin voin?? ?i exerci?iu. Namaste!

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? oferind formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>