C?ut?m coleg în departamentul administrativ al Metodo România

Oportunitate de job la Metodo România: c?ut?m un asistent administrativ priceput ?i descurc?re?!

Vrei s? faci parte din echipa noastr??

Pentru filiala din Bucure?ti c?utam un asistent administrativ autodidact, proactiv ?i serios, care s? fie capabil s? preia atribu?ii ?i s? le urm?reasc? pân? la buna îndeplinire a acestora.

Te a?tept?m al?turi de noi dac? e?ti atent, organizat, orientat c?tre rezultate ?i mai ales dac? e?ti dornic s? faci parte dintr-o echip? tân?r?, pasionat? de managementul proiectelor ?i de formarea profesional?.

Cunoa?terea limbii spaniole este considerat? un avantaj.

 RESPONSABILIT??I / BENEFICII:

 • Realizare activit??i administrative ?i office management;
 • Realizare traduceri, redactare texte spaniol?, interpretariat român? – spaniol? ?i invers;
 • Rela?ionare cu echipa de la nivel na?ional ?i interna?ional;
 • Gestionare de opera?iuni de baz? contabilitate ?i resurse umane;
 • Comunicare direct? cu departamentul de contabilitate ?i resurse umane;
 • Gestionarea rela?iei cu furnizorii, plata facturilor de utilit??i, lansarea comenzilor ?i aprovizionarea adecvat? în func?ie de necesit??i;
 • Realizare de pontaje, monitorizare concedii, verificare ?tate de plat?, precum ?i plata salariilor;
 • Organizare de documente ?i arhivare;
 • Organizare protocol, asisten?? oferit? diverselor servicii;
 • Ofert? salarial? competitiv? ?i posibilit??i de dezvoltare profesional?;
 • Oportunitate de lucru într-un mediu interna?ional ?i de a contribui la crearea unui nou concept de formare ?i consultan?? în România;
 • Mediu de lucru flexibil cu o puternic? component? intercultural?.

Dac? e?ti interesat de aceast? oportunitate, a?tept?m cu ner?bdare CV-ul t?u la adresa de email: romania@metodoconsultores.com pân? la data de 15 mai 2016. V? dorim mult succes tuturor!

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: realizarea de proiecte, formare profesional? ?i consultan??.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? prin formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

04.05.2016

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>