Lumea digital? ?i nout??ile online

Lumea digital? este într-o continu? forfot? ?i schimbare a?a c? ne-am gândit s? v? punem la curent cu câteva informa?ii proaspete din domeniu.

1. S-a lansat Google Trips, aplica?ia mobil? dedicat? c?l?toriilor ce poate fi utilizat? ?i offline.google-travel Google Trips vine în ajutorul tuturor c?l?torilor reu?ind s? adune într-un singur loc toate informa?iile utile ?i detaliile legate de un voiaj. Aplica?ia ofer? informa?ii despre 200 dintre cele mai vizitate locuri din lume într-un mod foarte interactiv ?i prietenos cu utilizatorul. Practic, Google Trips este un ghid personal pe care po?i s? îl accesezi rapid pe telefon, chiar ?i f?r? semnal sau o re?ea de Wi-fi la îndemân?. Dac? î?i conectezi contul de Gmail la aplica?ie, Google Trips î?i va organiza automat c?l?toria, pe baza datelor la care au loc zborurile ?i alte informa?ii de c?l?torie pe care le-ai salvat în email. Fiecare voiaj va con?ine o agend?, recomand?ri de locuri populare din zon?, sugestii de restaurante, activit??i ?i atrac?ii turistice de neratat.  Po?i s? faci un traseu cu locurile de vizitat în ora?ul respectiv sau po?i s? urm?re?ti un traseu predefinit care include atrac?ii specifice intereselor tale.

2. O companie de marketing online din România a redus s?pt?mâna de lucru la 4 zile. Sediu_WebDigitalWebDigital a decis s? reduc? num?rul de zile lucr?toare pe s?pt?mân? de la 5 la 4 pân? la sfâr?itul acestui an. Cei de la WebDigital sunt de p?rere c? timpul extra, dedicat în parte ?i odihnei, va ajuta angaja?ii s? ofere o performan?? ridicat? la locul de munc?. M?sura se va desf??ura pân? la finalul anului ?i î?i propune s? aduc? o îmbun?t??ire a eficien?ei în cadrul echipei ?i s? demonstreze c? experien?a unui job poate progresa, prin transformarea fiec?rei zi de luni în timp liber, arat? un comunicat al companiei. WebDigital este o agen?ie specializat? în Pay Per Click Marketing din Bucure?ti, certificat? Google Premier Partner.

3. Media devine tot mai centrat? pe con?inutul video. Un studiu realizat în SUA de c?tre CISCO a f?cut o estimare interesant?: În 2019 80% din traficul de Internet va fi con?inut sub form? de video online. ?i asta nu ne surprinde deloc având în vedere c? 2016 este anul în care lumeaVIdeo content digital? se extinde de la binecunoscutul YouTube, la advertising, publicitate, audien?e ?i creatori care se joac? cu diferite op?iuni pentru generare de con?inut. Era suprema?iei YouTube în con?inutul video digital se sfâr?e?te. Consumul de con?inut a crescut exponen?ial ?i fiecare re?ea de socializare demonstreaz? politica de prioritizare a con?inutului video. Iar acesta este doar începutul unui trend tot mai vizibil. Dac? Mark Zuckerberg afirma c? în 5 ani con?inutul de pe Facebook va fi majoritar unul video, acesta nu este un exemplu singular. Twitter a lansat Twitter video, iar Vine, Snapchat, Instagram, Tumblr ?i-au prioritizat informa?ia video. F?r? nicio îndoial?, aceste platforme î?i vor urma cursul în lumea digital? definindu-?i tot mai clar ni?a ?i audien?ele c?rora se adreseaz?.

4. România de?ine pozi?ie frunta?? în topul ??rilor la cump?r?turile f?cute de pe telefonul mobil.phone apps
?România se afl? printre primele ??ri în clasamentul stateleor europene cu cei mai mul?i utilizatori care î?i fac cump?r?turile de pe telefonul mobil, în special în ceea ce prive?te dou? categorii de produse, electro/IT ?i fashion, potrivit unui studiu realizat de Google.

Aproximativ 72% din populatia european? cu vârste de peste 16 ani de?ine ?i folose?te cel pu?in un smartphone. Circa 11% dintre ace?tia ?i-au cump?rat online, prin intermediul telefononului, cel pu?in un laptop ?i 9% dintre cei care de?in smartphone-uri ?i-au cump?rat haine ?i înc?l??minte. România se afl? pe primul loc (cu 11% dintre utilizatori) în clasamentul statelor europene în care utilizatorii de smartphone îsi cump?r? online, de pe mobil, produse electro/IT (în special laptop-uri), dep??ind ??ri precum Marea Britanie, Ucraina sau Polonia.

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? oferind formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>