5 intrebari ale viitorilor antreprenori Romania Startup Plus clarificate

Începând din 2017, Programul Opera?ional Capital Uman finan?eaz? peste 2500 de antreprenori debutan?i cu maxim 40.000 de Euro nerambursabili per afacere nou înfiin?at? prin schema de granturi România Startup Plus.

Pe baza experien?ei sale de administrator de granturi, Metodo Studii Consultan?? România v? prezint? r?spunsurile la 5 întreb?ri esen?iale pentru orice viitor antreprenor care dore?te finan?are prin România Startup Plus.

  1. Cui se adreseaza programul România Startup Plus?

Po?i beneficia de finan?are pentru înfiin?area unei afaceri prin România Startup Plus dac? îndepline?ti urm?toarele condi?ii:

  • esti ?omer ?i ai peste 18 de ani;
  • e?ti persoan? inactiv?: student sau persoana casnic?, ?i ai peste 18 ani;
  • ai peste 18 ani ?i ai un loc de munc? ?i vrei s? înfiin?ezi o afacere în scopul cre?rii de noi locuri de munc?;
  • ai domiciliul sau re?edin?a în mediul rural sau în cel urban, într-una dintre cele 7 regiuni mai pu?in dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia.
  1. Ce prime?ti ca beneficiar al România Startup Plus?

Administratorul proiectului în care te înscrii i?i va oferi un program integrat de stimulare a antreprenoriatului, care are 3 etape:

Etapa I – Formare antreprenorial?, pe parcursul c?reia prime?ti no?iunile fundamentale de antreprenoriat (60 de ore de curs), înve?i s? î?i dezvol?i singur un plan de afaceri, participi la un concurs de planuri de afaceri ?i, dac? e?ti declarat câ?tigator, semnezi un acord de finan?are în valoare de maxim 40.000 de Euro nerambursabili.

Etapa II – Implementarea planului de afaceri, în timpul c?reia prime?ti mentorat de la antreprenori ?i speciali?ti (maxim 6 luni) ?i ai un expert monitorizare care este al?turi de tine în toate aspectele ce ?in de implementarea fondurilor europene (raport?ri, achizi?ii, identitate vizual?, etc) pe parcursul a 12 luni, jobul t?u în acest an fiind s? î?i dezvolti afacerea în mediul urban din regiunea ta de re?edin?? ?i s? creezi minim 2 locuri de munc?.

Etapa III – Sustenabilitatea afacerii, cu o durat? maxim? de 6 luni, pe parcursul c?reia vei aplica tot ceea ce ai înva?at în etapa a II-a pentru a maximiza efectele pozitive ale finan??rii ob?inute ?i vei face primii pa?i f?r? sprijinul fondurilor, îns? vei avea al?turi expertul monitorizare, care te va men?ine concentrat pe drumul t?u.

Metodo a pus accent pe dezvoltarea unei rela?ii de încredere ?i continuitate cu antreprenorii sprijini?i, punând la dispozi?ie o echip? de exper?i care a fost al?turi de ei de la momentul particip?rii la cursul de competen?e antreprenoriale ?i pân? la momentul depunerii rapoartelor finale de cheltuieli.

  1. Am deja cursul de Compe?ente antreprenoriale. Mai sunt eligibil?

R?spunsul este da. Dac? ai facut deja un curs de Competen?e antreprenoriale, te po?i înscrie direct în concursul de planuri de afaceri ?i po?i participa apoi la sesiunile de mentorat organizate în etapa a II-a – Implementarea planului de afaceri, dar trebuie s? îndepline?ti condi?iile de acces în program (vezi r?spunsul de la întrebarea 1)

  1. Nu am experien?? în antreprenoriat. O s? fiu depunctat?

Nu, nu vei fi depunctat. Ideea ta de afaceri este la fel de valoroas? ca a oric?rui alt participant la concursurile de idei de afaceri România Startup Plus. Ceea ce îl intereseaz? pe finan?ator este s? ai experien?a în domeniul în care vrei sa î?i înfiin?ezi afacerea ?i s? fii 100% implicat ?i 100% realist în ceea ce prive?te planul de afaceri pe care îl propui.

Din experien?a Metodo, doar 20% dintre persoanele care s-au prezentat în concursul de planuri de afaceri ?i au fost finan?ate mai avuseser? tentative anterioare de antreprenoriat. Secretul celorlal?i 80% a fost o bun? cunoa?tere a domeniului în care au decis s? î?i înfiin?eze afacerea ?i aten?ia acordat? elabor?rii planului de afaceri.

  1. Cine îmi evalueaz? ideea de afaceri?blueprints

Ideea de afaceri va fi evaluat? de un juriu independent, format din antreprenori din diverse industrii, membri ai unor organiza?ii patronale ?i ai unor institu?ii financiare bancare ?i non-bancare, a?adar vei avea un feedback relevant ?i informat cu privire la propunerea ta.

Experien?a noastr? anterioar? ne-a înva?at c? tu, ca viitor antreprenor, vrei s? fii pregatit pentru a face fa?? competi?iei de planuri de afaceri ?i a ie?i câ?tig?tor.

De aceea, Metodo Studii Consultan?? România ?i-a preg?tit o serie de materiale care s? te ajute s? î?i define?ti mai bine ideea de afaceri ?i strategia de participare la programul România Startup Plus. Desc?rca-le de aici!

1. Primul pas în afacerea ta: Planul de afaceri
2. Bune practici ?i sfaturi pentru afacerea ta

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sloganul Metodo România este: Dedica?i oamenilor!

Sub acest? deviz? Metodo România î?i adapteaz?  în permanen?? viziunea ?i serviciile astfel încât s? corespund? nevoilor specifice ale publicului.  Metodo România este o companie specializat? în oferirea de formare profesional?, solu?ii de e-learning, studii ?i cercet?ri de pia??, consultan?? în management ?i implementare de proiecte, servicii destinate atât institu?iilor publice, cât ?i organiza?iilor private ?i persoanelor fizice.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

Pe canalul Youtube pute?i urm?ri experien?ele antreprenorilor no?tri de succes.

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>