Start-Up Plus – o provocare pentru viitorul t?u

Iat?-ne reveni?i cu for?e proaspete! Avem nevoie de ajutorul vostru legat de noul program Start-Up Plus. În doar câteva minute ne pute?i ajuta s? ob?inem r?spunsuri importante la acest sondaj de opinie, indiferent de localitatea sau jude?ul în care v? afla?i.
Adresa de accesare a sondajului de opinie realizat de noi este:

De asemenea, cei care doresc s? fie lua?i în eviden?? ca poten?iali participan?i la cursurile de antreprenoriat ?i la concursul de idei de afaceri, v? rug?m s? ne contacta?i la adresele: startupmetodo@gmail.com sau romania@metodoconsultores.com

V? mul?umim pentru interes ?i v? dorim o s?pt?mân? productiv?!

Metodo România. Dedica?i oamenilor!

Metodo România este o companie specializat? în oferirea de solu?ii de formare profesional? continu?, cercetare ?i analiz? în domeniul muncii ?i protec?iei sociale ?i asisten?? tehnic? pentru designul ?i managementul de proiect, adresându-?i serviciile atât c?tre institu?ii publice, cât ?i c?tre organiza?ii private.

Tehnologia, angaja?ii ?i metodologia sunt aliniate la ceea ce facem cel mai bine ?i ne place s? facem: implementare de proiecte, formare profesional? ?i consultan?? în management ?i finan??ri nerambursabile.

Prin tot ceea ce facem sprijinim oamenii în demersurile ?i planurile lor de dezvoltare personal? ?i profesional? oferind formare inovatoare ?i personalizat?, acces simplu la oportunit??i de finan?are ?i servicii de consultan?? care r?spund întotdeauna a?tept?rilor lor.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

Start Up Plus dots

 

No hay comentarios

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>