Bank of time – ABIL project innovative concept

Bank of time or time bank It is a very new concept in Romania.

Cunoscut adeseori ?i în varianta de Instead of time or Service Exchange, sistemul este unul avantajos deoarece func?ioneaz? pe un model alternativ economic, acela de a folosi TIMPUL ca resurs? de valoare în schimbul monedelor.

The project A.B.I.L. – assistant?? individualized? integrating sustainable? or beer?Labor vulnerable people

ABIL
ABIL

The project A.B.I.L. was a success ?and criminal?it s? promote social inclusion? ?i s? grow? market access?the free? work has 525 de persoane provenite din categorii defavorizate (persoane cu dizabilitati-ID68; Roma people?-ID69; tineri cu vârsta peste 18 year p?r?SESC institutional system?institutionalized protection?ie a copilului-ID131 ?i femei-ID33).

Cum s-a realizat acest lucru? The project A.B.I.L. ?and it achieved its objectives by providing specialized information services, consiliere, professional training? ?and their qualification to deal?country, precum ?and supporting the care of at least 200 Outbuildings?I have to specify?i (copii minori, b?old people, Disabled u?or other vulnerable groups.

Principiul de func?ionare al unei b?nci de timp

O banc? de timp înseamn?, actually, un schimb de servicii f?r? o plat? în bani, ci în timp. Conceptul este importat din str?in?tate ( SUA, Marea Britanie) unde se consider? c? ajutorul func?ioneaz? mult mai eficient atunci când se desf??oar? în ambele sensuri. Întrebarea „Cum pot s? te ajut?” trebuie s? o schimb?m în „Cum ne putem ajuta reciproc c? s? cl?dim lumea în care tr?im amândoi?”

Banca de timp în cadrul proiectului A.B.I.L

Foarte multe persoane nu î?i pot aloca timp pentru formare datorit? obliga?iilor familiale pe care le au. În foarte multe cazuri acestea au în îngrijire b?old people, children or people with special needs.

Pentru a r?spunde acestei probleme, în cadrul acestui proiect s-au înfiin?at centre de incluziune social? pentru a sprijinii persoanele care doresc s? urmeze un curs de formare sau specializare, acestea având de acum înainte unde s?-?i lase apar?in?torii, so long as the course.

Centrele de incluziune vor asigura grupurilor ?int? locul ideal pt dobândirea abilit??ilor necesare unui job pe termen lung, printr-un voluntariat pe termen scurt pl?tit cu moneda „timp”.

In other words, fiecare persoan? care beneficiaz? de servicii de formare profesional? poate s? contribuie la rândul ei la func?ionarea Centrelor de Incluziune Social?. It can do this by allocating money for, adic? s? aloce câteva ore din timpul sau pentru a ajuta persoanele care vor veni zilnic la aceste centre. Astfel dezvolt?m conceptul de a da înapoi din cuno?tin?ele acumulate ?i ajutorul oferit.

Practically, s-a realizat o re?ea de 4 centers in the 4 regiuni ale ??country, unde s-a desf??urat proiectul, respectiv în Bucure?ti-Ilfov (Bucharest?ti ?i Ciolpani), Nord-Vest (Cluj ?i împrejurimi) ?and Center (Alba Iulia ?i împrejurimi).

Oamenii au apreciat aceast? this?iativ?, mai ales într-o perioad? în care toate serviciile sunt scumpe.

Metodo România. Dedica?and people,,ro,Below this one,,ro,estimate,,ro,Metodo Romania,,ro,i adapteaz,,en,permanently,,ro,view,,ro,and services so that s,,ro,correspond,,ro,specific needs of the public,,ro,Metodo Romania is a specialized company,,ro,in providing vocational training,,ro,only,,co,ii the e-learning,,fy,studies,,ro,i research,,ro,ri de pia,,ja,consult,,es,in management,,ro,and project implementation,,ro,services for both institutions,,ro,public relations,,ro,How,,ro,and organisms,,bg,of private individuals,,ro,and individuals,,ro,ago,,ro,i-ne pe re,,haw,socializing them,,ro!

Metodo România a fost partener în cadrul consor?iului proiectului A.B.I.L.

Metodo România este o companie specializat? in providing solutions?ii vocational training? continued?, research ?i analiz? labor ?i protec?of social ?i asisten?? technical? for design ?and project management, adresându-?and services so that?three institu?public, cât ?i c?very organization?ii private.

Tehnologia, hire?ii ?and methodology are in line with what we do best ?and do not place the? we make: implementing projects, professional training? ?and Consultan?? în management ?i finan??ri grants.

By everything we do support people in their efforts ?and their personal development plans? ?i profesional? offering innovative training ?and personalized?, easy access to opportunities??i de finan?are ?and advisory services?? care r?always respond?spread?their countries.

Urm?ri?i-ne pe re?elele de socializare: Facebook, Twitter ?i Instagram.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>